Om Bæredygtighed

Hvad er Bæredygtighed?
Ifølge FN er definitionen på bæredygtighed ...'en udvikling hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidens generationers mulighed for at opfylde deres behov'
Bæredygtighed betyder altså at du lever på jorden på en måde, så det ikke går udover dine børn og børnebørn.


Om Bæredygtighed

There is no planet B.

Stærke ord til eftertanke. Vi har kun denne en planet, og vi må passe på den. Passe på dens resourcer, og være smarte i vor eksistens her.
Bæredygtighed beskriver en måde at passe på vor jord og på alle os der er her på den. Bruge resourcer, energi, råstoffer på en måde så de rækker langt. Så komponenter i produktionsprocesser bruges effektivt. Så de komponenter der kan bruges igen netop bliver det.
Bæredygtighed er omfattende og omhandler mange forhold ift. hvordan vi bygger smart, hvordan vi sparer på energien, hvordan vi forbruger i hverdagen, hvilke materialer vi bruger og hvordan vi behandler vore medmennesker, ansatte, kollegaer og hinanden på en ordentlig måde.
Vi har valgt at tage fat i det område der omhandler genbrug af brugbare komponenter i interiør, møbel og mode branchen. Til at skabe nye og spændende produkter. Produkter i godt design, der holder, og som alle har dele i sig som kommer fra ellers kasserede råvarer.
Vi bruger tekstiler der er de sidste rester på rullerne efter produktion af møbler. Tekstiler der var kasserede pga fejl, men som kan bruges til andre formål. Garner der var til overs efter væveproduktion, men som kan bruges til at lave strikke-kits, og mange andre spændende nye produkter af.
Vi graver også længere ned i resterne, og kradser op, genskaber fibre og laver nye garner. Vi vil etablere trækomponenter fra rester fra møbelproduktion og genskabe materialer, og dermed reducere de rester der kommer til udsmidning.
Det er bæredygtighed, og vi vil udbrede vore metoder og fortælle om dem og opfordre til at der tænkes ind i mange produktioner hvor der forekommer spild - om hvordan disse rester og affald kan bruges igen. Og igen, og igen og igen.